technologie

Řešení a služby

V oblasti komunikačních a informačních technologií a cloudových služeb se zaměřujeme především na následující oblasti

Outsourcing a správa IT

Službu využívají menší či větší společnosti z nejrůznějších odvětví, které preferují orientaci na svoje klíčové činnosti a péči o IT infrastrukturu a uživatele chtějí přenechat někomu, kdo má zkušenost s řešením situací, se kterými by interní IT oddělení přišlo do styku jen ojediněle.

Outsourcing může být částečný, či úplný. Záleží zejména na velikosti zákazníka. Menší zákazníci preferují plnou správu od uživatelské úrovně po správu serverů a sítí ať už lokálně, nebo formou služby hostingu virtuálních serverů v našem datovém centru. Větší zákazníci pak volí zpravidla částečnou formu outsourcingu a využívají našich služeb zejména pro specializované činnosti, které díky větší frekvenci se kterou s nimi naši pracovníci přicházejí do styku, umíme řešit rychleji a s menším úsilím.

Pronájem a správa virtuálních serverů

Naše hostované řešení je umístěno ve více datových centrech v rámci Prahy. Toho využíváme mimo jiné i v případě požadavku zákazníka na umístění infrastruktury ve více lokalitách a to buď formou geografické vysoké dostupnosti (High availability), anebo Disaster Recovery (DR). Výhodou je, že sami vybíráme telehouse dle nejlepší nabídky na trhu a v případě, že technologie datacentra pokročí, se dokážeme pohnout z místa. Dalším zajímavým a žádaným aspektem pro zákazníky je variabilní tranzitní konektivita v ČR nebo do zahraničí. Klademe důraz, abychom mohli nabídnout služby v nejlepším poměru ceny a výkonu.

Dostupnost 24x7x365, Helpdesk, Dohled

Většina služeb je dostupná v režimu 24x7x365. K dispozici je po tuto dobu našim zákazníkům helpdeskový systém a telefonická hotline. Infrastrukturu kompletně monitorujeme tak, abychom případné provozní incidenty včas zachytili a předešli vážnějším dopadům na provoz. 

IT bezpečnost

Zabezpečení sítě, ochrana dat, zálohování, disaster recovery, řízení zranitelností (vulnerability management)

Disponujeme zkušenými pracovníky a můžeme pro Vás realizovat návrh, dodávku a implementaci uceleného bezpečnostního řešení.

Bezpečnostní hrozby a útoky na IT infrastrukturu jsou již každodenní realitou a díky technologickým partnerům se kterými spolupracujeme máme možnost se s těmito hrozbami efektivně vypořádat a také přistoupit k IT bezpečnosti proaktivně na všech úrovních návrhu a provozu IT infrastruktury, ať už jde o servery, disková úložiště, síťová zařízení, či online služby a cloud.

Dodávky hardware a software

Díky partnerství s předními výrobci IT technologií můžeme nabídnout návrh a realizaci dodávek serverové a síťové IT infrastruktury.

Realizujeme návrh a dodávky serverů, diskových úložišť síťových a bezpečnostních (firewall) prvků

Pro oblast uživatelského HW pak nabízíme dodávky osobních počítačů a notebooků pro podnikovou klientelu.

Microsoft SPLA a Cloud Solution Provider (CSP)

Jsme dlouholetým partnerem společnosti Microsoft. Díky tomu naši zákazníci využívají MS SPLA (Service Provider License Agreement) programu na základě kterého můžeme poskytovat produkty společnosti Microsoft v našich datových centrech a zařízeních pod naší správou.

Dále jsme Microsoft Cloud Solution Provider a poskytujeme pro společnosti a podniky Online služby společnosti Microsoft jako je Microsoft 365 a Azure.


KS Helpdesk

KS helpdesk plní roli centrálního komunikačního uzlu pro řešení požadavků týkajících se našich služeb Outsourcing a správa IT a Pronájem a správa virtuálních serverů, pro naše smluvní zákazníky.

Helpdesk je dostupný 24x7x365

Hlavním úkolem je zajištění vyřešení požadavků v co nejkratším čase a informování uživatelů o stavu řešení.

Základní komunikační kanály Servicedesku, které mohou zákazníci využít jsou webové rozhraní KS Helpdesk a e-mail.

Pokud zákazník nemá momentálně přístup k aplikaci Helpdesk, je možné využít telefonickou službu KS Hotline, kterou poskytujeme 24/7.