webové stránky

Ochrana osobních údajů

Se všemi osobními údaji, které poskytnou zákazníci a široká veřejnost např. prostřednictvím vlastních webových stránek www.kancelarskestroje.cz se zachází následujícím způsobem:
  • Identifikační údaje správce údajů: Kancelářské stroje s.r.o., Donská 1554/12, 10100 - Praha 10 (IČO: 26467658)

  • Společnost Kancelářské stroje s.r.o. je držitelem řady certifikátů, přičemž certifikace ČSN ISO/IEC 27001:2013 je důkazem přijetí nezbytných bezpečnostních opatření k ochraně citlivých informací, jimiž se rozumí nejen osobní údaje, ale informace o zákaznících jako celek.  Přijatá bezpečností opatření jsou pravidelně kontrolována.

  • Společnost Kancelářské stroje s.r.o. shromažďuje informace o počítačovém hardware a software návštěvníků svých webových stránek. Tyto informace mohou obsahovat: IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, název domény, čas připojení a odkazující adresy na webové stránky. Tyto informace se používají pro provoz servisu, udržování kvality servisu, k opatření všeobecných statistik týkajících se používání stránek, pomáhají vytvořit a vydat obsah pro návštěvníky stránek nejdůležitější a dovolují jim připojit se do oblasti omezených přístupů stránek společnosti.

  • Společnost Kancelářské stroje s.r.o. rovněž shromažďuje informace o stránkách, které zákazník na webových stránkách navštěvuje. Tato data o návštěvnosti jsou identifikována pouze pomocí jedinečného ID čísla, a nejsou nikdy spojena s osobními informacemi. Pokud někdo stránku navštíví, je na jeho počítač umístěna cookie (pokud zákazník cookies přijímá) nebo je cookie načtena, pokud zákazník stránku někdy předtím navštívil. Jednou z funkcí cookies je pomáhat ve sbírání statistik o návštěvě stránek popsaných výše. Bližší informace o cookies.

  • Společnost Kancelářské stroje s.r.o. shromažďuje a pro své vlastní potřeby uchovává poskytnuté osobní údaje pouze za účelem obdržení zpětných vyžádaných informací. Mezi shromažďované osobní údaje patří uživatelské jméno, jméno a příjmení, heslo, e-mailová adresa, místo, tedy informace, které společnosti návštěvník stránek dobrovolně sdělí z důvodu poptávky po jednom z nabízených produktů či služeb anebo prostřednictvím formulářů Zeptejte se nás, Zaměstnání či Dotazník spokojenosti zákazníka, tzn. právě z důvodu, kdy tyto poskytnuté údaje umožňují cíleně plnit požadavky zákazníků.

  • Společnost Kancelářské stroje s.r.o. považuje uchovávané osobní údaje za důvěrné, její politikou je nepředávat žádné osobní údaje shromažďované prostřednictvím Internetu třetím osobám. Společnost Kancelářské stroje s.r.o. může osobní údaje sdělit pouze v případě, pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že je takováto akce nezbytná z níže uvedených důvodů: (a) jednání v rámci nařízení zákona nebo dodržení právního procesu vedeného proti společnosti Kancelářské stroje s.r.o.; (b) ochrana a obhajoba práv nebo vlastnictví společnosti Kancelářské stroje s.r.o. (c) jednání v kritických situacích na ochranu osobní bezpečnosti pracovníků nebo zástupců společnosti Kancelářské stroje s.r.o. nebo zástupců veřejnosti.

  • Cílem společnosti Kancelářské stroje s.r.o. je zabezpečení a ochrana získaných osobních údajů. Jsou používány různé zabezpečovací technologie a postupy, které pomáhají chránit osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím či zjištěním. Osobní údaje, které spol. Kancelářské stroje s.r.o. získá, jsou uloženy na počítačových serverech s omezeným přístupem, které jsou umístěny v kontrolovaných zařízeních. Spol. Kancelářské stroje s.r.o. neprodává, nepronajímá ani nepředává osobní údaje jiným organizacím.

  • Máte-li dotazy k výše uvedeným informacím, či přejete si uplatnit Vaše práva Subjektu údajů, kontaktujte nás